Avís legal, pol·lítica de privacitat, cookies i ús de dades

AVÍS LEGAL, POL·LÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

AVÍS LEGAL

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de Juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)", posem al seu coneixement la següent informació:

Hidalgo Albert, SL, [d'ara en endavant "HIDALGO ALBERT"], és el titular del portal Web www.hidalgoalbert.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal web, domiciliada a: C. dels Hospitals, 4, 43141 Vilallonga del Camp (Tarragona), B-43905538, Inscrita al , és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a info@hidalgoalbert.com.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del lloc web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Hidalgo Albert, SL, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VÍNCLES, "LINKS"

HIDALGO ALBERT no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de quansevol contingut posat a disposició per tercers. Quansevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i HIDALGO ALBERT no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de www.hidalgoalbert.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'ús o mal d'ús d'un vincle, tant en connectar al Lloc Web www.hidalgoalbert.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Website.

RENUNCIA Y LIMITACIÓ DE LA RESPONSABIILITAT

La informació o serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure correccions o errors tipogràfics. De la mateixa manera també s'incloeixen canvis a la informació mostrada. HIDALGO ALBERT pot introduïr en quansevol moment canvis, correccions o actualitzacions en els seus serveis o continguts. També s'avisa de que els continguts d'aquest website tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb l'usuari, fer-li arribar informació dels nostres serveis o productes, segons el previst en el present text legal i la resta de textos legals del website.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXENCIÓ DE TOTA RESPONASBILITAT DERIVADA D'UNA FALLA TÈCNICA O DE CONTINGUT

HIDALGO ALBERT declina quansevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, quansevol que sigui la seva causa. Així mateix, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o quansevol altre tipus.

no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures de errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que HIDALGO ALBERTrealitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en quansevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i quansevol element susceptible de protecció) estàn protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de HIDALGO ALBERT.
 2. Són prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, i en general quansevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podràn ser realitzats en virtut d'autorització expressa de HIDALGO ALBERT i que, en tot cas, hauràn de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de .
 3. Sólo está autorizado para el uso privado del material documental elaborado para la HIDALGO ALBERT. En ningún caso, podrá suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados.
 4. Excepto autorización expresa de HIDALGO ALBERT no se permite el enlace a “páginas finales”, el “frame” y cualquier otra manipulación similar. Los enlaces tienen que ser siempre en la página principal o “home page” www.hidalgoalbert.com.
 5. Los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) de HIDALGO ALBERT están protegidos por derechos de propiedad industrial, quedando prohibida la utilización o manipulación de cualquier de estos, excepto autorización expresa y por escrito de HIDALGO ALBERT.


POL·LÍTICA DE PRIVACITAT

HIDALGO ALBERT és especialment sensibilitzada en la protecció de dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del website. Mitjançant la present Pol·lítica de privacitat [d'ara endavant, La Pol·lítica] informa als Usuaris de HIDALGO ALBERT del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten al website, amb la finalitat de que triin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

HIDALGO ALBERT considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Pol·lítica de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, HIDALGO ALBERT informa:

1. Titularitat dels tractaments

HIDALGO ALBERT amb domicili social a , és titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present pol·lítica de privacitat.

2. Recogida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

2.1. Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

 • a. Per al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina web www.hidalgoalbert.com.
 • b. Resoldre les qüestions formulades.
 • c. i remetre'ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de HIDALGO ALBERT.

2.2- Encargat del tractament
En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Base jurídica - Consentiment
Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè HIDALGO ALBERT, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis. Si bé podrà en quansevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@hidalgoalbert.com indicant a l'assumpte BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3. Mesures de seguretat

HIDALGO ALBERT, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4. Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en quansevol dels tractaments titularitat de HIDALGO ALBERT, podràn dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquest drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podràn ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A-El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

 • L'enviament d'un correu electrònic a: info@hidalgoalbert.com.
 • Comunicació per escrit dirigida a: HIDALGO ALBERT C. dels Hospitals, 4, 43141 Vilallonga del Camp (Tarragona).

HIDALGO ALBERT, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies segúents a la seva notificació.

B.- El derecho de rectificación y cancelación podrán ser ejercitados, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado considere que los datos recogidos en nuestros tratamientos son inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos. En este caso, podrá ejercitarlos a través de alguno de los medios anteriormente previstos. HIDALGO ALBERT, procederá a la rectificación o cancelación dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de la solicitud.

C.- El derecho de portabilidad podrán ser ejercitado, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado considere que los datos recogidos en nuestros tratamientos, tienes que ser devueltas al titular de los datos, o bien a otro tercero (Encargado de tratamiento).

D.- El derecho de limitación podrá ser ejercitado, previamente al derecho de oposición al tratamiento de sus datos, y que mientras no se resuelva el Derecho de oposición, se limite el tratamiento de las mismas.

4. Canvi de Normativa

HIDALGO ALBERT, es reserva el dret de modificar la present pol·lítica amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com las que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seràn comunicats amb l'antel·lació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés otorgat conformement als termes de la següent pol·lítica.

Quansevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@hidalgoalbert.com.

POL·LÍTICA DE COOKIES

Una "cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconeixer-lo. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i la usabilitat d ela nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equipo i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a compendre els diferents tipus de cookies:

 • Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.
 • Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.
 • Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, HIDALGO ALBERT, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Els informem que HIDALGO ALBERT, en el seu domini www.hidalgoalbert.com no utilitza cap mena de "cookies", per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMINI Nom de la "cookie" Expira Informació
COOKIES PRÒPIES
www.hidalgoalbert.com ver_legal Permanent Control versió dels textos legals
www.hidalgoalbert.com _utma 2 anys a partir de la configuració o actualització. S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
COOKIES DE TERCERS
www.hidalgoalbert.com _utma 2 años desde la configuración o actualización S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
www.hidalgoalbert.com _utmb 30 minuts a partir de la configuració o actualització. S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
www.hidalgoalbert.com _utmc Fi de la sessió del navegador. No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.
www.hidalgoalbert.com __utmz Sis mesos a partir de la configuració o actualització. Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
www.hidalgoalbert.com __utmv Dos anys a partir de la configuració o actualització. S'usa per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s'usava per al mètode _setVar obsolet. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

Comments are closed.